top of page

תריסים חשמליים מאלומיניום

מערכת תריס חשמלי

תריס גלילה חשמלי הוא  אוסף של שלבי תריס מאלומיניום המשולבים אחד בשני, התריס החשמלי הנגלל לתוך ארגז תריס מאלומיניום.הממוקם מעל הפתח בחלק העליון של החלון. כאשר התריס החשמלי סגור הוא מעניק חושך מלא וכאשר התריס החשמלי פתוח הוא מאפשר מעבר אור ואוויר מלאים.

פתיחת / סגירת התריס החשמלי מתבצעת בעזרת מנוע חשמלי במידה והמנוע מתקלקל ניתן לפתוח ולסגור באמצעות  מנואלה)

תריס גלילה חשמלי מאלומיניום מחזק את הבית שלכם מפני פריצהונחשב אצל חלק מחברות הביטוח כגורם מעכב פריצה

תריסים חשמליים

איך מתבצע תהליך הרכבת תריס חשמלי?

כמו בכל עבודת חשמל, גם התהליך של הרכבת תריס חשמלי מתבצע בכמה שלבים ולא מומלץ לבצע התקנה זו לבד והסיבה המרכזית לכך היא שמדובר בעבודה הכוללת גם חיבורי חשמל מורכבים שעשויים לסכן אתכם. בנוסף, חשוב לזכור כי לפני התקנת תריס חשמלי, יש לנתק את זרם החשמל בבית באזור הספציפי שבו עובדים או ע"י הורדת המפסק הראשי.

זהו התהליך שיבצע החשמלאי או המתקין:

 1. מדידת הפתח והגודל של האזור בו נדרש להתקין את התריס.
   

 2. הכנת התשתית ונקודת החשמל לתריס החשמלי.
   

 3. התקנת ארגז התריס העליון והתקנת המנגנון הפנימי.
   

 4. הכנסת התריס אל הארגז וחיבורו אל הרצועות.
   

 5. בדיקת תקינות המנוע החשמלי והפתיחה הידנית.

הערה: התקנת תריס חשמלי כוללת בתוכה עוד מספר שלבים נוספים כמו חיבור הפרופילים, הרכבת התריסים וחיבור כולל של החלון לתשתית החשמלית.

תריסים חשמליים

סגירה ופתיחה של התריס החשמלי

 תפעול פשוט - בעוד שבתריסי גלילה ידניים יש קושי רב בפתיחה וגם בסגירה, בעיקר בגדלים הגדולים והכבדים, בתריסים חשמליים אין קושי בכלל. לתריסי גלילה ידניים יש מנגנון הנקרא "מנגנון כוח", ועל ידי מספר משיכות מרימים את התריס. המנוע חשמלי למעשה פוטר את המשתמש מהפעלת מאמץ כלשהו.

תריס חשמלי הוא תריס הנשלט על ידי שלט או כפתור ומאפשר לכם להרים את התריס בלחיצת כפתור אחת. ולהכניס אור לחלל או להחשיך אותו

מעט תקלות  בתריס חשמלי המנוע יוצר סגירה מאוזנת של התריס ולכן יש מיעוט בתקלות.

אחריות ארוכה - האחריות על מנוע התריס החשמלי ארוכה, ונעה בין 5-7 שנים.

תופסים פחות מקום - בתריסים חשמליים לרוב ארגז האחסון קטן יותר מתריס ידני, ותופס הרבה פחות מקום.

bottom of page